Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2016Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
22 22. 7. 2016 36 PDF 3 MB
36/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti   PDF 3 MB
21 11. 7. 2016 35 PDF 2 MB
35/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra   PDF 2 MB
20 11. 7. 2016 33-34 PDF 1 MB
34/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech   PDF 795 KB
33/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky   PDF 668 KB
19 11. 7. 2016 32 PDF 19 MB
32/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)   PDF 19 MB
18 27. 6. 2016 31 PDF 2 MB
31/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic   PDF 1 MB
17 15. 6. 2016 30 PDF 2 MB
30/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 - 2019   PDF 2 MB
16 13. 6. 2016 29 PDF 1 MB
29/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci   PDF 1 MB
15 8. 6. 2016 26-28 PDF 2 MB
28/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení   PDF 1 MB
27/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey, vyhlášené pod č. 50/2008 Sb. m. s.   PDF 233 KB
26/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey, vyhlášené pod č. 49/2008 Sb. m. s.   PDF 233 KB
14 23. 5. 2016 24-25 PDF 1 MB
25/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb. m. s.   PDF 273 KB
24/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států   PDF 1 MB
13 16. 5. 2016 23 PDF 988 KB
23/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie – INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference   PDF 758 KB