Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2023Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
167 12. 12. 2023 356-357 PDF 495 KB
357/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb  
356/2023
Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby  
166 12. 12. 2023 354-355 PDF 275 KB
355/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
354/2023
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů  
165 12. 12. 2023 353 PDF 88 KB
353/2023
Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti  
164 12. 12. 2023 350-352 PDF 300 KB
352/2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2024/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů  
351/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů  
350/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů  
163 12. 12. 2023 349 PDF 1 MB
349/2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů  
162 7. 12. 2023 347-348 PDF 7 MB
348/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.  
347/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách  
161 7. 12. 2023 346 PDF 103 KB
346/2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend  
160 7. 12. 2023 344-345 PDF 826 KB
345/2023
Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele  
344/2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých  
159 4. 12. 2023 342-343 PDF 100 KB
343/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů  
342/2023
Vyhláška o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury  
158 24. 11. 2023 341 PDF 276 KB
341/2023
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024