Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1963Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
29 12. 7. 1963 49 - 50 PDF 230 KB
50/1963
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 47/1963 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků  
49/1963
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 1. 7. 1963 47 - 48 PDF 436 KB
48/1963
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek  
47/1963
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 25. 6. 1963 46 PDF 241 KB
46/1963
Vyhláška ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích  
26 19. 6. 1963 44 - 45 PDF 190 KB
45/1963
Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích  
44/1963
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany  
25 13. 6. 1963 43 PDF 161 KB
43/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 10. 6. 1963 41 - 42 PDF 302 KB
42/1963
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku  
41/1963
Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku  
23 30. 5. 1963 40 PDF 199 KB
40/1963
Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
22 27. 5. 1963 38 - 39 PDF 454 KB
39/1963
Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje  
38/1963
Vyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
21 15. 5. 1963 37 PDF 337 KB
37/1963
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
20 27. 4. 1963 36 PDF 545 KB
36/1963
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů