Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1966Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
9 26. 4. 1966 22 - 24 PDF 474 KB
24/1966
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě  
23/1966
Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání  
22/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 21. 4. 1966 21 PDF 583 KB
21/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 30. 3. 1966 19 - 20 PDF 2 MB
20/1966
Zákon o péči o zdraví lidu  
19/1966
Zákon o vysokých školách  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 29. 3. 1966 16 - 18 PDF 787 KB
18/1966
Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví příslušnost soudů v dopravních trestních věcech v obvodu hlavního města Prahy  
17/1966
Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu  
16/1966
Vládní vyhláška o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků  
5 28. 2. 1966 13 - 15 PDF 667 KB
15/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929  
14/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu  
13/1966
Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech  
4 22. 2. 1966 10 - 12 PDF 239 KB
12/1966
Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory  
11/1966
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra ČSSR o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě  
10/1966
Vyhláška ministra vnitřního obchodu o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi  
3 16. 2. 1966 7 - 9 PDF 1 MB
9/1966
Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen  
8/1966
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o tvorbě, kontrole a statistice cen  
7/1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
2 31. 1. 1966 5 - 6 PDF 350 KB
6/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany  
5/1966
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
1 25. 1. 1966 PDF 527 KB
4/1966
Vládní vyhláška o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl  
3/1966
Vládní vyhláška o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům  
2/1966
Vládní vyhláška o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů  
1/1966
Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další