Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
49 7. 11. 2000 112 - 115 PDF 961 KB
115/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých  
114/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých  
113/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých  
112/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské prozatímní dohody o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých  
48 31. 10. 2000 110 - 111 PDF 516 KB
111/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Dánského království na rok 2000  
110/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc  
47 25. 10. 2000 108 - 109 PDF 692 KB
109/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Úmluvy o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulu ze dne 7. června 1972, vyhlášené pod č. 84/1975 Sb.  
108/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko o vzájemné pomoci v celních otázkách  
46 10. 10. 2000 106 - 107 PDF 100 KB
107/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů  
106/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení  
45 27. 9. 2000 103 - 105 PDF 585 KB
105/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů ze dne 7. prosince 1994 a vyhlášené pod č. 201/1995 Sb.  
104/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Ukrajině, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.  
103/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
44 27. 9. 2000 101 - 102 PDF 435 KB
102/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Obchodní dohodě z roku 1994 mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky  
101/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky  
43 26. 9. 2000 100 PDF 648 KB
100/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží  
42 25. 9. 2000 98 - 99 PDF 738 KB
99/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované)  
98/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů  
41 20. 9. 2000 96 - 97 PDF 398 KB
97/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Vlámského společenství o spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání  
96/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. července 1999 o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002), a v programech pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002)  
40 15. 9. 2000 95 PDF 2 MB
95/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku