Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1952Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
45 31. 12. 1952 106 - 110 PDF 273 KB
110/1952
Nařízení o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích  
109/1952
Nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců  
108/1952
Nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských  
107/1952
Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva školství, věd a umění  
106/1952
Nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)  
44 31. 12. 1952 105 PDF 1 MB
105/1952
Nařízení, kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953  
43 30. 12. 1952 97 - 104 PDF 895 KB
104/1952
Vyhláška o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952  
103/1952
Nařízení o zevním označení členů závodní stráže  
102/1952
Nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva  
101/1952
Nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení  
100/1952
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
99/1952
Nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád)  
98/1952
Nařízení o státní obchodní inspekci  
97/1952
Nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku  
42 28. 12. 1952 93 - 96 PDF 2 MB
96/1952
Nařízení, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění  
95/1952
Nařízení, kterým se vydává jednací řád pro soudy  
94/1952
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení § 39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů  
93/1952
Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu  
41 24. 12. 1952 91 - 92 PDF 135 KB
92/1952
Nařízení, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol  
91/1952
Nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd  
40 24. 12. 1952 90 PDF 236 KB
90/1952
Zákon o Československé akademii zemědělských věd  
39 23. 12. 1952 87 - 89 PDF 291 KB
89/1952
Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil  
88/1952
Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil  
87/1952
Zákon o reorganisaci branné výchovy  
38 22. 12. 1952 84 - 86 PDF 525 KB
86/1952
Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí  
85/1952
Zákon o pojišťovnictví  
84/1952
Zákon o organisaci peněžnictví  
37 22. 12. 1952 73 - 83 PDF 2 MB
83/1952
Zákon o rozpočtech národních výborů  
82/1952
Zákon o místních poplatcích  
81/1952
Zákon o dani z představení  
80/1952
Zákon o domovní dani  
79/1952
Zákon o živnostenské dani  
78/1952
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva  
77/1952
Zákon o zemědělské dani  
76/1952
Zákon o dani ze mzdy  
75/1952
Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací  
74/1952
Zákon o dani z výkonů  
73/1952
Zákon o dani z obratu  
36 17. 12. 1952 71 - 72 PDF 236 KB
72/1952
Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek  
71/1952
Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další