Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1952Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
35 18. 11. 1952 64 - 70 PDF 3 MB
70/1952
Nařízení, kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže  
69/1952
Zákon o sociálně právní ochraně mládeže  
68/1952
Zákon ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok  
67/1952
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád  
66/1952
Zákon o organisaci soudů  
65/1952
Zákon o prokuratuře  
64/1952
Ústavní zákon o soudech a prokuratuře  
34 17. 11. 1952 58 - 63 PDF 933 KB
63/1952
Nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze  
62/1952
Zákon o rybářství  
61/1952
Zákon o námořní plavbě  
60/1952
Zákon o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže  
59/1952
Zákon o uzavírání manželství s cizinci  
58/1952
Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady  
33 15. 11. 1952 56 - 57 PDF 1 MB
57/1952
Nařízení, kterým se provádí zákon o dodávkové povinnosti a výkupu zemědělských výrobků  
56/1952
Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků  
32 15. 11. 1952 54 - 55 PDF 516 KB
55/1952
Nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby  
54/1952
Zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby  
31 12. 11. 1952 52 - 53 PDF 436 KB
53/1952
Nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení  
52/1952
Zákon o Československé akademii věd  
30 7. 11. 1952 51 PDF 59 KB
51/1952
Nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce  
29 10. 10. 1952 49 - 50 PDF 97 KB
50/1952
Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku  
49/1952
Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952  
28 9. 10. 1952 48 PDF 56 KB
48/1952
Nařízení o úpravě celního sazebníku  
27 6. 10. 1952 47 PDF 145 KB
47/1952
Nařízení o státní energetické inspekci  
26 20. 9. 1952 44 - 46 PDF 546 KB
46/1952
Nařízení o úpravě národního důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin  
45/1952
Nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru  
44/1952
Nařízení o lékárnících