Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1963Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
59 29. 12. 1963 105 - 106 PDF 402 KB
106/1963
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád  
105/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
58 19. 12. 1963 102 - 104 PDF 1 MB
104/1963
Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch  
103/1963
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy, k zákonu o rybářství  
102/1963
Zákon o rybářství  
57 18. 12. 1963 101 PDF 4 MB
101/1963
Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)  
56 17. 12. 1963 99 - 100 PDF 3 MB
100/1963
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže  
99/1963
Občanský soudní řád  
55 16. 12. 1963 97 - 98 PDF 877 KB
98/1963
Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů  
97/1963
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
54 14. 12. 1963 95 - 96 PDF 1 MB
96/1963
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství  
95/1963
Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)  
53 13. 12. 1963 94 PDF 708 KB
94/1963
Zákon o rodině  
52 12. 12. 1963 90 - 93 PDF 219 KB
93/1963
Vládní nařízení o úpravě celních sazeb  
92/1963
Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby, a s výkonem trestu odnětí svobody  
91/1963
Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení  
90/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou  
51 11. 12. 1963 89 PDF 806 KB
89/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
50 10. 12. 1963 88 PDF 534 KB
88/1963
Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další