Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1966Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
49 29. 12. 1966 120 PDF 256 KB
120/1966
Vládní vyhláška o ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním  
48 28. 12. 1966 115 - 119 PDF 662 KB
119/1966
Vládní nařízení, kterým se vydává statut Ústřední publikační správy  
118/1966
Vládní nařízení o stabilisačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací  
117/1966
Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti  
116/1966
Zákon o soudních poplatcích  
115/1966
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
47 27. 12. 1966 112 - 114 PDF 1001 KB
114/1966
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani  
113/1966
Zákon o důchodové dani družstevních a jiných organizací  
112/1966
Zákon o zemědělské dani  
46 20. 12. 1966 107 - 111 PDF 5 MB
111/1966
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)  
110/1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol  
109/1966
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.  
108/1966
Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti  
107/1966
Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
45 20. 12. 1966 102 - 106 PDF 2 MB
106/1966
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací  
105/1966
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách  
104/1966
Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku  
103/1966
Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností  
102/1966
Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
44 20. 12. 1966 99 - 101 PDF 2 MB
101/1966
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství  
100/1966
Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství  
99/1966
Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství  
43 19. 12. 1966 97 - 98 PDF 541 KB
98/1966
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu  
97/1966
Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu  
42 17. 12. 1966 96 PDF 271 KB
96/1966
Vládní nařízení o jednotných kalkulačních zásadách  
41 16. 12. 1966 95 PDF 194 KB
95/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
40 7. 12. 1966 92 - 94 PDF 671 KB
94/1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání  
93/1966
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí  
92/1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další