Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1970Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
47 30. 12. 1970 161 - 164 PDF 2 MB
164/1970
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
163/1970
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu  
162/1970
Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě  
161/1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
46 29. 12. 1970 158 - 160 PDF 1 MB
160/1970
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů  
159/1970
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích  
158/1970
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
45 29. 12. 1970 150 - 157 PDF 971 KB
157/1970
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese jako stavební úřady  
156/1970
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež  
155/1970
Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů  
154/1970
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku  
153/1970
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/1970 Sb., kterou se provádí zákon SNR č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona SNR č. 117/1970 Sb.  
152/1970
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům  
151/1970
Zákon Slovenské národní rady o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje a o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971  
150/1970
Zákon Slovenské národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky  
44 28. 12. 1970 145 - 149 PDF 1 MB
149/1970
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblasti  
148/1970
Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971  
147/1970
Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky  
146/1970
Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě  
145/1970
Zákon o národohospodářském plánování  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
43 28. 12. 1970 142 - 144 PDF 1 MB
144/1970
Zákon o Státní bance československé  
143/1970
Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství  
142/1970
Zákon o devizovém hospodářství  
42 28. 12. 1970 138 - 141 PDF 1 MB
141/1970
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací  
140/1970
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků  
139/1970
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži  
138/1970
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku  
41 28. 12. 1970 134 - 137 PDF 1 MB
137/1970
Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti  
136/1970
Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací  
135/1970
Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971  
134/1970
Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)  
40 28. 12. 1970 133 PDF 3 MB
133/1970
Zákon o působnosti federálních ministerstev  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
39 28. 12. 1970 130 - 132 PDF 754 KB
132/1970
Zákon Slovenské národní rady o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice  
131/1970
Zákon Slovenské národní rady o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících  
130/1970
Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 22. 12. 1970 125 - 129 PDF 749 KB
129/1970
Zákon, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky  
128/1970
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti  
127/1970
Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice  
126/1970
Ústavní zákon o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky  
125/1970
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další