Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1970Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
17 11. 6. 1970 57 - 59 PDF 1 MB
59/1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu  
58/1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky  
57/1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 4. 6. 1970 52 - 56 PDF 457 KB
56/1970
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
55/1970
Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970  
54/1970
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o rejstříku trestů  
53/1970
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění  
52/1970
Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 27. 5. 1970 48 - 51 PDF 874 KB
51/1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu  
50/1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu  
49/1970
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú. v. (Ú. l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným národními výbory  
48/1970
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o stanovení orgánu státní správy příslušného k přezkoumávání rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů o uložení pořádkových pokut a důtek s pokutou  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 15. 5. 1970 45 - 47 PDF 958 KB
47/1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií  
46/1970
Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy  
45/1970
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 11. 5. 1970 43 - 44 PDF 549 KB
44/1970
Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech  
43/1970
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
12 6. 5. 1970 42 PDF 4 MB
42/1970
Zákoník práce  
11 28. 4. 1970 38 - 41 PDF 201 KB
41/1970
Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie  
40/1970
Vyhláška rady ONV v Povážské Bystrici, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady  
39/1970
Vyhláška ONV v Komárně, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem  
38/1970
Nařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality  
10 21. 4. 1970 33 - 37 PDF 654 KB
37/1970
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Topoľčanech, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese stavebními úřady  
36/1970
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce  
35/1970
Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu  
34/1970
Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky  
33/1970
Zákon České národní rady o finančních správách  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 14. 4. 1970 32 PDF 5 MB
32/1970
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)  
8 8. 4. 1970 29 - 31 PDF 167 KB
31/1970
Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky  
30/1970
Zákon Slovenské národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky  
29/1970
Zákon Slovenské národní rady o utvoření obvodních národních výborů v městě Košicích