Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1971Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
41 29. 12. 1971 167 - 171 PDF 668 KB
171/1971
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
170/1971
Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců Krajského soudu v Bratislavě, Krajského soudu v Košicích a některých okresních (městských) soudů  
169/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic  
168/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou  
167/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
40 28. 12. 1971 162 - 166 PDF 2 MB
166/1971
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb  
165/1971
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce  
164/1971
Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací  
163/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření  
162/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady Československého Revolučního odborového hnutí o fondu kulturních a sociálních potřeb  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
39 27. 12. 1971 158 - 161 PDF 1 MB
161/1971
Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 155/1970 Sb., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů  
160/1971
Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky  
159/1971
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy  
158/1971
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1972  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 27. 12. 1971 153 - 157 PDF 2 MB
157/1971
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek  
156/1971
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě  
155/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků  
154/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví  
153/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
37 23. 12. 1971 144 - 152 PDF 1 MB
152/1971
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě  
151/1971
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu  
150/1971
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady  
149/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství  
148/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství  
147/1971
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972  
146/1971
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy  
145/1971
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže  
144/1971
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972  
36 20. 12. 1971 139 - 143 PDF 3 MB
143/1971
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.  
142/1971
Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb.  
141/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností  
140/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků  
139/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
35 6. 12. 1971 138 PDF 2 MB
138/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
34 24. 11. 1971 135 - 137 PDF 459 KB
137/1971
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
136/1971
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů  
135/1971
Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
33 24. 11. 1971 126 - 134 PDF 638 KB
134/1971
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
133/1971
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972  
132/1971
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích  
131/1971
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.  
130/1971
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování  
129/1971
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů  
128/1971
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů  
127/1971
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů  
126/1971
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 27. 10. 1971 120 - 125 PDF 1013 KB
125/1971
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961  
124/1971
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa  
123/1971
Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady  
122/1971
Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o jejich správě  
121/1971
Zákon Slovenské národní rady o lidové kontrole v Slovenské socialistické republice  
120/1971
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1971 - 1975  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další