Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1971Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
11 4. 6. 1971 37 - 38 PDF 6 MB
38/1971
Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
37/1971
Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 15. 5. 1971 32 - 36 PDF 968 KB
36/1971
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem  
35/1971
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 1/1971 Sb., o zřizování odborů krajských národních výborů  
34/1971
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 131/1970 Sb., o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících  
33/1971
Zákon Slovenské národní rady o stanovení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy v působnosti Slovenské socialistické republiky  
32/1971
Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
9 12. 5. 1971 30 - 31 PDF 267 KB
31/1971
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa  
30/1971
Vyhláška ministra vnitra Československé socialistické republiky o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 13. 4. 1971 25 - 29 PDF 1 MB
29/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie  
28/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství  
27/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce „INTERCHIM“  
26/1971
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 181/1969 Sb., o ochraně před povodněmi  
25/1971
Nařízení vlády České socialistické republiky o čestných titulech „zasloužilý pracovník kultury“ a „vzorný pracovník kultury“  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 1. 4. 1971 20 - 24 PDF 1 MB
24/1971
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs  
23/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs  
22/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje federální cenový úřad  
21/1971
Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací  
20/1971
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1960 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 17. 3. 1971 19 PDF 231 KB
19/1971
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 17. 3. 1971 14 - 18 PDF 2 MB
18/1971
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
17/1971
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě  
16/1971
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 184/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací  
15/1971
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu  
14/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 8. 3. 1971 12 - 13 PDF 264 KB
13/1971
Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Banské Bystrici a některých okresních soudů  
12/1971
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 204/1968 Sb., o jednacím řádu Slovenské národní rady  
3 2. 3. 1971 11 PDF 2 MB
11/1971
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů  
2 22. 2. 1971 9 - 10 PDF 1 MB
10/1971
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení  
9/1971
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon Slovenské národní rady č. 116/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení