Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1972Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
33 29. 12. 1972 118 - 121 PDF 2 MB
121/1972
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
120/1972
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích  
119/1972
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení  
118/1972
Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 28. 12. 1972 113 - 117 PDF 771 KB
117/1972
Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR  
116/1972
Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků  
115/1972
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí  
114/1972
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů  
113/1972
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 27. 12. 1972 108 - 112 PDF 776 KB
112/1972
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.  
111/1972
Oznámení Kanceláře České národní rady  
110/1972
Zákon Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat  
109/1972
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973  
108/1972
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973  
30 21. 12. 1972 102 - 107 PDF 2 MB
107/1972
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů  
106/1972
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů  
105/1972
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o zlepšovacích návrzích  
104/1972
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů  
103/1972
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství  
102/1972
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 15. 12. 1972 98 - 101 PDF 397 KB
101/1972
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
100/1972
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím  
99/1972
Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného  
98/1972
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 14. 12. 1972 93 - 97 PDF 985 KB
97/1972
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb. a vyhlášky č. 124/1970 Sb.  
96/1972
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech  
95/1972
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu  
94/1972
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel  
93/1972
Vyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 4. 12. 1972 90 - 92 PDF 1 MB
92/1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě  
91/1972
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby  
90/1972
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 15. 11. 1972 86 - 89 PDF 1 MB
89/1972
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.  
88/1972
Vyhláška federálního ministerstva financí o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu  
87/1972
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru  
86/1972
Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 10. 11. 1972 84 - 85 PDF 2 MB
85/1972
Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím  
84/1972
Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 31. 10. 1972 78 - 83 PDF 762 KB
83/1972
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Michalovcích, kterou se určuje další městský a místní národní výbor v okrese stavebním úřadem  
82/1972
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů  
81/1972
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973  
80/1972
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změně území Západoslovenského kraje a Středoslovenského kraje  
79/1972
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
78/1972
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další