Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1973Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
32 12. 10. 1973 114 - 124 PDF 2 MB
124/1973
Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
123/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik  
122/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  
121/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích  
120/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou  
119/1973
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích  
118/1973
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb.  
117/1973
Zásady jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 27. září 1973 č. 284  
116/1973
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 109  
115/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj)  
114/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 10. 10. 1973 113 PDF 3 MB
113/1973
Trestní zákon (úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
30 1. 10. 1973 106 - 112 PDF 737 KB
112/1973
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně  
111/1973
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce  
110/1973
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Slovenský kras  
109/1973
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 500 Kčs  
108/1973
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs  
107/1973
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti  
106/1973
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 21. 9. 1973 104 - 105 PDF 1 MB
105/1973
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech  
104/1973
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 14. 9. 1973 100 - 103 PDF 1 MB
103/1973
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy  
102/1973
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974  
101/1973
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích  
100/1973
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 118 (Košice-Šaca)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 30. 8. 1973 94 - 99 PDF 1 MB
99/1973
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
98/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království  
97/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu  
96/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador  
95/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou  
94/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. února 1961, týkající se odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
26 22. 8. 1973 90 - 93 PDF 1013 KB
93/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador  
92/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království  
91/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách  
90/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 10. 8. 1973 87 - 89 PDF 408 KB
89/1973
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy  
88/1973
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřízení právnické fakulty University Pavla Jozefa Šafárika v Košicích  
87/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 35 (Klatovy I)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 30. 7. 1973 83 - 86 PDF 2 MB
86/1973
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1973  
85/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému  
84/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky  
83/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou  
23 20. 7. 1973 80 - 82 PDF 995 KB
82/1973
Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací  
81/1973
Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech  
80/1973
Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů