Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2004Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
236 31. 12. 2004 697 - 700 PDF 178 KB
700/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů  
699/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů  
698/2004
Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů  
697/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.  
235 31. 12. 2004 695 - 696 PDF 3 MB
696/2004
Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů  
695/2004
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů  
234 31. 12. 2004 690 - 694 PDF 75 KB
694/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií  
693/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  
692/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
691/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.  
690/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.  
233 31. 12. 2004 689 PDF 1 MB
689/2004
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  
232 31. 12. 2004 679 - 688 PDF 12 MB
688/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory  
687/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy  
686/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko  
685/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník  
684/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko  
683/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce  
682/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava  
681/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava  
680/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko  
679/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov  
231 31. 12. 2004 676 - 678 PDF 131 KB
678/2004
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení  
677/2004
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005  
676/2004
Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
230 31. 12. 2004 675 PDF 7 MB
675/2004
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005  
229 30. 12. 2004 671 - 674 PDF 205 KB
674/2004
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem  
673/2004
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem  
672/2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů  
671/2004
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách  
228 30. 12. 2004 668 - 670 PDF 633 KB
670/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
669/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
668/2004
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel  
227 23. 12. 2004 664 - 667 PDF 97 KB
667/2004
Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní  
666/2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb.  
665/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let  
664/2004
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další