Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2004Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
26 19. 2. 2004 83 - 86 PDF 117 KB
86/2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 14. ledna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. ledna 2004  
85/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
84/2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 11. prosince 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. ledna 2004  
83/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů  
25 25. 2. 2004 76 - 82 PDF 1 MB
82/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů  
81/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů  
80/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.  
79/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
78/2004
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty  
77/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů  
76/2004
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou  
24 19. 2. 2004 73 - 75 PDF 57 KB
75/2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
74/2004
Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice  
73/2004
Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice  
23 24. 2. 2004 66 - 72 PDF 5 MB
72/2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů  
71/2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku  
70/2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy  
69/2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton  
68/2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy  
67/2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva  
66/2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče  
22 19. 2. 2004 64 - 65 PDF 123 KB
65/2004
Úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn  
64/2004
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně  
21 19. 2. 2004 63 PDF 4 MB
63/2004
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry  
20 13. 2. 2004 59 - 62 PDF 2 MB
62/2004
Vyhláška, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování  
61/2004
Nařízení vlády o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky  
60/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší  
59/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.  
19 13. 2. 2004 57 - 58 PDF 157 KB
58/2004
Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn  
57/2004
Nález Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice  
18 10. 2. 2004 55 - 56 PDF 102 KB
56/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejích předpisů  
55/2004
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu  
17 13. 2. 2004 54 PDF 2 MB
54/2004
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití