Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2016Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
146 11. 11. 2016 366 PDF 684 KB
366/2016
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017   PDF 408 KB
145 11. 11. 2016 365 PDF 519 KB
365/2016
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby   PDF 283 KB
144 8. 11. 2016 363-364 PDF 516 KB
364/2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016   PDF 234 KB
363/2016
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021   PDF 237 KB
143 9. 11. 2016 358-362 PDF 8 MB
362/2016
Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích   PDF 279 KB
361/2016
Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu   PDF 374 KB
360/2016
Vyhláška o monitorování radiační situace   PDF 2 MB
359/2016
Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události   PDF 2 MB
358/2016
Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení   PDF 5 MB
142 4. 11. 2016 357 PDF 18 MB
357/2016
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby   PDF 17 MB
141 4. 11. 2016 356 PDF 5 MB
356/2016
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření   PDF 5 MB
140 4. 11. 2016 355 PDF 11 MB
355/2016
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017   PDF 11 MB
139 31. 10. 2016 351-354 PDF 578 KB
354/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 234 KB
353/2016
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání   PDF 332 KB
352/2016
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu   PDF 275 KB
351/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů   PDF 275 KB
138 31. 10. 2016 349-350 PDF 520 KB
350/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů   PDF 278 KB
349/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.   PDF 278 KB
137 31. 10. 2016 348 PDF 8 MB
348/2016
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017   PDF 8 MB