Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2016Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
126 3. 10. 2016 321-324 PDF 738 KB
324/2016
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)   PDF 341 KB
323/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů   PDF 295 KB
322/2016
Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony   PDF 385 KB
321/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku   PDF 284 KB
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.  
125 3. 10. 2016 319-320 PDF 628 KB
320/2016
Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře   PDF 283 KB
319/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 376 KB
124 29. 9. 2016 316-318 PDF 951 KB
318/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči   PDF 318 KB
317/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách   PDF 276 KB
316/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů   PDF 663 KB
123 26. 9. 2016 314-315 PDF 649 KB
315/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 233 KB
314/2016
Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků   PDF 408 KB
122 26. 9. 2016 310-313 PDF 3 MB
313/2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)   PDF 275 KB
312/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně   PDF 274 KB
311/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů   PDF 3 MB
310/2016
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017   PDF 233 KB
121 26. 9. 2016 309 PDF 19 MB
309/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku   PDF 19 MB
120 23. 9. 2016 308 PDF 3 MB
308/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů   PDF 3 MB
119 23. 9. 2016 305-307 PDF 1 MB
307/2016
Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví   PDF 307 KB
306/2016
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví   PDF 1 MB
305/2016
Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance   PDF 414 KB
118 23. 9. 2016 304 PDF 974 KB
304/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 716 KB
117 21. 9. 2016 300-303 PDF 583 KB
303/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků   PDF 277 KB
302/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 316 KB
301/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů   PDF 277 KB
300/2016
Zákon o centrální evidenci účtů   PDF 291 KB