Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2020Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
48 27. 3. 2020 133-137 PDF 132 KB
137/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu   PDF 46 KB
136/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020   PDF 49 KB
135/2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020   PDF 69 KB
134/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů   PDF 50 KB
133/2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020   PDF 51 KB
47 26. 3. 2020 130-132 PDF 96 KB
132/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 44 KB
131/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 43 KB
130/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
46 26. 3. 2020 129 PDF 95 KB
129/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020   PDF 48 KB
45 23. 3. 2020 122-128 PDF 111 KB
128/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
127/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 48 KB
126/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 47 KB
125/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
124/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
123/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
122/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
44 23. 3. 2020 120-121 PDF 145 KB
121/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů   PDF 97 KB
120/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)   PDF 47 KB
43 24. 3. 2020 113-119 PDF 324 KB
119/2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu   PDF 164 KB
118/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů   PDF 57 KB
117/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 64 KB
116/2020
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním   PDF 59 KB
115/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 94 KB
114/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   PDF 62 KB
113/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 67 KB
42 19. 3. 2020 109-112 PDF 93 KB
112/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
111/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.   PDF 43 KB
110/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 43 KB
109/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
41 18. 3. 2020 106-108 PDF 93 KB
108/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 44 KB
107/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 46 KB
106/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 45 KB
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.  
40 17. 3. 2020 104-105 PDF 94 KB
105/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   PDF 44 KB
104/2020
Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2   PDF 44 KB
39 18. 3. 2020 103 PDF 458 KB
103/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu   PDF 412 KB