Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2020Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
176 26. 10. 2020 431-432 PDF 114 KB
432/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
431/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
174 23. 10. 2020 429 PDF 87 KB
429/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření  
172 22. 10. 2020 427 PDF 90 KB
427/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření  
171 21. 10. 2020 424-426 PDF 115 KB
426/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
425/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
424/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
170 22. 10. 2020 422-423 PDF 96 KB
423/2020
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství  
422/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
169 19. 10. 2020 421 PDF 89 KB
421/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
168 16. 10. 2020 416-420 PDF 172 KB
420/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
419/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
418/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření /aktuální podoba zveřejněného stejnopisu částky č. 168/2020 ve formátu pdf obsahuje opravu chyby v příloze usnesení č. 418/2020 Sb., kde oproti tiskové verzi nebyla zahrnuta poznámka pod čarou č. 1/  
417/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
416/2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze  
167 16. 10. 2020 415 PDF 95 KB
415/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí  
166 12. 10. 2020 407-414 PDF 257 KB
414/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
413/2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb  
412/2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu  
411/2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu  
410/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
409/2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu  
408/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
407/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
165 13. 10. 2020 406 PDF 198 KB
406/2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další