Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1968Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 6. 8. 1968 113 - 114 PDF 485 KB
114/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu  
113/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou  
Věcný rejstřík předpisů uveřejněných (registrovaných) ve Sbírce zákonů ČSSR v prvním pololetí 1968  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 29. 7. 1968 108 - 112 PDF 419 KB
112/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie  
111/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách  
110/1968
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady  
109/1968
Usnesení Národního shromáždění o volbě členů České národní rady  
108/1968
Usnesení Národního shromáždění o určení počtu členů České národní rady  
29 24. 7. 1968 104 - 107 PDF 451 KB
107/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky  
106/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gönyü  
105/1968
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství  
104/1968
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa  
28 11. 7. 1968 97 - 103 PDF 663 KB
103/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany  
102/1968
Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí  
101/1968
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic  
100/1968
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií  
99/1968
Vládní nařízení o udělování čestného titulu „Zasloužilý vojenský letec ČSSR“  
98/1968
Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřizování odborů národních výborů v hlavním městě Slovenska Bratislavě  
97/1968
Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské  
27 1. 7. 1968 87 - 96 PDF 2 MB
96/1968
Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem  
95/1968
Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění  
94/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb  
93/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin  
92/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb.  
91/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  
90/1968
Zákon o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem  
89/1968
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení  
88/1968
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění  
87/1968
Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 28. 6. 1968 81 - 86 PDF 3 MB
86/1968
Vyhláška ministerstva financí o sdružování prostředků socialistických organizací  
85/1968
Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech  
84/1968
Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích  
83/1968
Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady  
82/1968
Zákon o soudní rehabilitaci  
81/1968
Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 24. 6. 1968 77 - 80 PDF 732 KB
80/1968
Opatření ministerstva školství, kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu  
79/1968
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol  
78/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení  
77/1968
Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 20. 6. 1968 72 - 76 PDF 772 KB
76/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci  
75/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě  
74/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu  
73/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě  
72/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo dálkové anebo obě tato světla  
23 19. 6. 1968 69 - 71 PDF 479 KB
71/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky  
70/1968
Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem  
69/1968
Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
22 18. 6. 1968 64 - 68 PDF 379 KB
68/1968
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
67/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních  
66/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1967 Sb., o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
65/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
64/1968
Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů