Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1956Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
19 2. 8. 1956 36 PDF 42 KB
36/1956
Vyhláška o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku  
18 1. 8. 1956 33 - 35 PDF 396 KB
35/1956
Nariadenie o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu  
34/1956
Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev  
33/1956
Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch  
17 31. 7. 1956 30 - 32 PDF 513 KB
32/1956
Nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly  
31/1956
Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků  
30/1956
Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů  
16 19. 7. 1956 27 - 29 PDF 129 KB
29/1956
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu  
28/1956
Nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských  
27/1956
Nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních  
15 7. 7. 1956 25 - 26 PDF 209 KB
26/1956
Zákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů  
25/1956
Zákonné opatření o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích  
14 6. 7. 1956 23 - 24 PDF 147 KB
24/1956
Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice  
23/1956
Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu)  
13 19. 6. 1956 20 - 22 PDF 123 KB
22/1956
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires  
21/1956
Vyhláška o Pravidlech o zabránění srážkám na moři  
20/1956
Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích  
12 16. 6. 1956 19 PDF 106 KB
19/1956
Nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy  
11 14. 6. 1956 18 PDF 93 KB
18/1956
Nařízení o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků  
10 15. 5. 1956 16 - 17 PDF 79 KB
17/1956
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952  
16/1956
Nařízení o schvalování plánů železniční přepravy