Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1958Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
20 22. 9. 1958 49 - 51 PDF 55 KB
51/1958
Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku  
50/1958
Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku  
49/1958
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou  
19 6. 9. 1958 48 PDF 212 KB
48/1958
Nařízení o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací  
18 28. 8. 1958 46 - 47 PDF 53 KB
47/1958
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím  
46/1958
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik  
17 25. 7. 1958 42 - 45 PDF 154 KB
45/1958
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice  
44/1958
Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů  
43/1958
Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé  
42/1958
Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou  
16 23. 7. 1958 40 - 41 PDF 220 KB
41/1958
Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení  
40/1958
Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob  
15 21. 7. 1958 37 - 39 PDF 94 KB
39/1958
Nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů  
38/1958
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů  
37/1958
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
14 1. 7. 1958 36 PDF 162 KB
36/1958
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád  
13 30. 6. 1958 33 - 35 PDF 753 KB
35/1958
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů  
34/1958
Nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě  
33/1958
Nařízení o organizaci výkonných orgánů národních výborů  
12 20. 6. 1958 31 - 32 PDF 144 KB
32/1958
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru  
31/1958
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev  
11 16. 6. 1958 30 PDF 372 KB
30/1958
Nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)