Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1959Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
38 31. 12. 1959 81 - 82 PDF 616 KB
82/1959
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou  
81/1959
Zákon o placené dovolené na zotavenou  
37 30. 12. 1959 77 - 80 PDF 208 KB
80/1959
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících  
79/1959
Zákon o zrušení daně z představení  
78/1959
Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči  
77/1959
Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě  
36 29. 12. 1959 76 PDF 439 KB
76/1959
Zákon o některých služebních poměrech vojáků  
35 15. 12. 1959 73 - 75 PDF 487 KB
75/1959
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení  
74/1959
Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů  
73/1959
Zákon o místním hospodářství  
34 14. 12. 1959 71 - 72 PDF 177 KB
72/1959
Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech  
71/1959
Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku  
33 10. 12. 1959 70 PDF 10 MB
70/1959
Vyhláška o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku  
32 28. 11. 1959 67 - 69 PDF 84 KB
69/1959
Nariadenie ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach  
68/1959
Nařízení o udělování čestných titulů „zasloužilý člen Národního divadla“, „čestný člen Národního divadla v Praze“ a „zasloužilý pracovník Národního divadla“  
67/1959
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
31 10. 11. 1959 66 PDF 80 KB
66/1959
Nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství  
30 30. 10. 1959 65 PDF 211 KB
65/1959
Nařízení o nové organizaci plemenářské služby  
29 23. 10. 1959 64 PDF 202 KB
64/1959
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další