Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1965Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
61 31. 12. 1965 148 - 157 PDF 597 KB
157/1965
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
156/1965
Vyhláška ministerstva hornictví o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu  
155/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod  
154/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod  
153/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod  
152/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků  
151/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu  
150/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu  
149/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu  
148/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu  
60 30. 12. 1965 145 - 147 PDF 1 MB
147/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu  
146/1965
Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích  
145/1965
Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
59 29. 12. 1965 143 - 144 PDF 2 MB
144/1965
Vládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky  
143/1965
Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
58 28. 12. 1965 141 - 142 PDF 394 KB
142/1965
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
141/1965
Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
57 22. 12. 1965 137 - 140 PDF 691 KB
140/1965
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory  
139/1965
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů  
138/1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže  
137/1965
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966  
56 16. 12. 1965 134 - 136 PDF 222 KB
136/1965
Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů „zasloužilý člen Slovenské filharmonie“ a „zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie“  
135/1965
Zákon Slovenské národní rady o působnosti Československé tiskové kanceláře na Slovensku  
134/1965
Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro techniku  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
55 16. 12. 1965 130 - 133 PDF 508 KB
133/1965
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí  
132/1965
Vládní nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a jejich statutech  
131/1965
Usnesení Národního shromáždění ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku  
130/1965
Usnesení Národního shromáždění ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
54 16. 12. 1965 129 PDF 306 KB
129/1965
Vyhláška ministerstva financí o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku  
53 10. 12. 1965 126 - 128 PDF 189 KB
128/1965
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
127/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B  
126/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky  
52 30. 11. 1965 125 PDF 273 KB
125/1965
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o ochraně volně žijících živočichů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 | Další