Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1975Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
41 31. 12. 1975 175 - 180 PDF 978 KB
180/1975
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů  
179/1975
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa  
178/1975
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád  
177/1975
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád  
176/1975
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu  
175/1975
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona  
40 30. 12. 1975 167 - 174 PDF 1 MB
174/1975
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
173/1975
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Trnavě, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem  
172/1975
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře  
171/1975
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění výčet zvěře  
170/1975
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru  
169/1975
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi  
168/1975
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při nabývání archivních dokumentů státem  
167/1975
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při posuzování archivních dokumentů jako kulturních památek a způsob zajišťování zvýšené ochrany archivních dokumentů jako kulturních památek a národních kulturních památek  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
39 29. 12. 1975 161 - 166 PDF 2 MB
166/1975
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o stahování, odprodeji a přejímání vepřových kůží  
165/1975
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců  
164/1975
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách  
163/1975
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy  
162/1975
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou  
161/1975
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 28. 12. 1975 157 - 160 PDF 3 MB
160/1975
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o smírčím řízení v jednotných zemědělských družstvech  
159/1975
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o spolupráci v zemědělství a jejích formách  
158/1975
Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů  
157/1975
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
37 27. 12. 1975 154 - 156 PDF 2 MB
156/1975
Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku  
155/1975
Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb  
154/1975
Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
36 23. 12. 1975 151 - 153 PDF 3 MB
153/1975
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky  
152/1975
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků  
151/1975
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
35 22. 12. 1975 141 - 150 PDF 1 MB
150/1975
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech  
149/1975
Zákon Slovenské národní rady o archivnictví  
148/1975
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1976  
147/1975
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na rok 1976  
146/1975
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976  
145/1975
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976  
144/1975
Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník  
143/1975
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou  
142/1975
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976  
141/1975
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
34 15. 12. 1975 137 - 140 PDF 3 MB
140/1975
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.  
139/1975
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců  
138/1975
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví  
137/1975
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva, jejich změn a doplňků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
33 11. 12. 1975 135 - 136 PDF 775 KB
136/1975
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení  
135/1975
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 8. 12. 1975 132 - 134 PDF 3 MB
134/1975
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
133/1975
Zákon Slovenské národní rady o advokacii  
132/1975
Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další