Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1975Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
11 29. 4. 1975 36 - 44 PDF 2 MB
44/1975
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
43/1975
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva ÚRO ze dne 5. února 1975  
42/1975
Vyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi  
41/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti  
40/1975
Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60  
39/1975
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves  
38/1975
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 93 - Hnúšťa-Likier  
37/1975
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 121 pro volby do Sněmovny národů a ve volebním obvodu č. 41 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
36/1975
Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 18. 4. 1975 33 - 35 PDF 2 MB
35/1975
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji  
34/1975
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích při vývozu, dovozu a při zajišťování hospodářské kooperace se zahraničím  
33/1975
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 28. 3. 1975 30 - 32 PDF 974 KB
32/1975
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi  
31/1975
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství  
30/1975
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod  
8 28. 3. 1975 24 - 29 PDF 2 MB
29/1975
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla  
28/1975
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků  
27/1975
Nařízení vlády České socialistické republiky o ochraně před povodněmi  
26/1975
Nařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství  
25/1975
Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod  
24/1975
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
7 27. 3. 1975 20 - 23 PDF 1 MB
23/1975
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)  
22/1975
Zákon o udělování Československé novinářské ceny  
21/1975
Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda  
20/1975
Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 17. 3. 1975 15 - 19 PDF 1 MB
19/1975
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení  
18/1975
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku  
17/1975
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku  
16/1975
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebních obvodech č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné  
15/1975
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 21 - Sládkovičovo  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 28. 2. 1975 13 - 14 PDF 790 KB
14/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou  
13/1975
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (část území města Havířova)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 26. 2. 1975 11 - 12 PDF 1 MB
12/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách  
11/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
3 17. 2. 1975 8 - 10 PDF 444 KB
10/1975
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti  
9/1975
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975  
8/1975
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 65 - Banská Bystrica-okolí  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
2 31. 1. 1975 4 - 7 PDF 887 KB
7/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky a Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi  
6/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou  
5/1975
Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. ledna 1975 č. 3  
4/1975
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů