Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1980Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
15 8. 5. 1980 52 PDF 84 KB
52/1980
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii  
14 7. 5. 1980 50 - 51 PDF 1 MB
51/1980
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění  
50/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
13 30. 4. 1980 46 - 49 PDF 2 MB
49/1980
Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy  
48/1980
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu  
47/1980
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o létání se závěsnými kluzáky  
46/1980
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
12 24. 4. 1980 42 - 45 PDF 1 MB
45/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království  
44/1980
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR  
43/1980
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád  
42/1980
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
11 18. 4. 1980 39 - 41 PDF 1 MB
41/1980
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb.  
40/1980
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny  
39/1980
Zákon o vysokých školách  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
10 11. 4. 1980 37 - 38 PDF 692 KB
38/1980
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu  
37/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
9 4. 4. 1980 35 - 36 PDF 1 MB
36/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci  
35/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
8 26. 3. 1980 31 - 34 PDF 898 KB
34/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém obchodním protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou  
33/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou  
32/1980
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha)  
31/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
7 22. 3. 1980 30 PDF 770 KB
30/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
6 14. 3. 1980 26 - 29 PDF 1 MB
29/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky  
28/1980
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků  
27/1980
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.  
26/1980
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů