Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1950Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
76 30. 12. 1950 203 - 207 PDF 236 KB
207/1950
Vyhláška, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice  
206/1950
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků  
205/1950
Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku  
204/1950
Nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu  
203/1950
Nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti  
75 29. 12. 1950 195 - 202 PDF 2 MB
202/1950
Nařízení o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy  
201/1950
Nařízení o hmotném zásobování  
200/1950
Nařízení o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů  
199/1950
Nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí  
198/1950
Nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě  
197/1950
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951  
196/1950
Nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí  
195/1950
Nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství  
74 29. 12. 1950 192 - 194 PDF 2 MB
194/1950
Nařízení o sazbách za advokátské a notářské výkony  
193/1950
Nariadenie ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári  
192/1950
Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)  
73 28. 12. 1950 191 PDF 2 MB
191/1950
Zákon směnečný a šekový  
72 28. 12. 1950 189 - 190 PDF 980 KB
190/1950
Zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví  
189/1950
Zákon o pojistné smlouvě  
71 28. 12. 1950 181 - 188 PDF 2 MB
188/1950
Zákon o zdokonalení rostlinné výroby  
187/1950
Zákon o zdokonalení živočišné výroby  
186/1950
Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje  
185/1950
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby  
184/1950
Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů  
183/1950
Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území  
182/1950
Zákon o zrušení Fondů národní obnovy  
181/1950
Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů  
70 27. 12. 1950 173 - 180 PDF 905 KB
180/1950
Nařízení o exekuci na peněžité pohledávky a plat  
179/1950
Nařízení o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi  
178/1950
Nařízení, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou  
177/1950
Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí  
176/1950
Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickym osobám  
175/1950
Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu  
174/1950
Zákon o dražbách mimo exekuci  
173/1950
Zákon o soudních poplatcích  
69 27. 12. 1950 166 - 172 PDF 1 MB
172/1950
Nařízení, kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi  
171/1950
Nařízení o zboření staveb  
170/1950
Zákon o zdravotnických povoláních  
169/1950
Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů  
168/1950
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku  
167/1950
Zákon o komunálních podnicích  
166/1950
Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví  
68 24. 12. 1950 165 PDF 67 KB
165/1950
Zákon na ochranu míru  
67 23. 12. 1950 160 - 164 PDF 526 KB
164/1950
Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky  
163/1950
Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky  
162/1950
Nařízení, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž  
161/1950
Nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy  
160/1950
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Další