Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1953Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
63 31. 12. 1953 115 PDF 745 KB
115/1953
Zákon o právu autorském (autorský zákon)  
62 31. 12. 1953 114 PDF 789 KB
114/1953
Nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků  
61 31. 12. 1953 108 - 113 PDF 975 KB
113/1953
Nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních  
112/1953
Nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy  
111/1953
Nařízení o základních fondech hospodářských organisací  
110/1953
Nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi  
109/1953
Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím  
108/1953
Nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva  
60 31. 12. 1953 105 - 107 PDF 787 KB
107/1953
Zákon o devisovém hospodářství  
106/1953
Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování  
105/1953
Zákon o místním průmyslu a komunálním hospodářství  
59 31. 12. 1953 101 - 104 PDF 332 KB
104/1953
Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a v Senci  
103/1953
Nařízení o rejstříku trestů  
102/1953
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního  
101/1953
Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek  
58 30. 12. 1953 100 PDF 789 KB
100/1953
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců  
57 28. 12. 1953 96 - 99 PDF 196 KB
99/1953
Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek  
98/1953
Nařízení o změnách v organisaci vysokých škol  
97/1953
Nařízení o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa  
96/1953
Nařízení o Hydrometeorologickém ústavu  
56 22. 12. 1953 95 PDF 897 KB
95/1953
Nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany  
55 21. 12. 1953 93 - 94 PDF 89 KB
94/1953
Nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic  
93/1953
Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického  
54 16. 12. 1953 92 PDF 88 KB
92/1953
Nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 | Další