Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1953Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
23 22. 5. 1953 38 - 39 PDF 100 KB
39/1953
Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů  
38/1953
Nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele  
22 16. 5. 1953 37 PDF 515 KB
37/1953
Nařízení o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím  
21 13. 5. 1953 36 PDF 535 KB
36/1953
Celní zákon  
20 12. 5. 1953 35 PDF 264 KB
35/1953
Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně  
19 7. 5. 1953 33 - 34 PDF 145 KB
34/1953
Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství  
33/1953
Zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury  
18 7. 5. 1953 31 - 32 PDF 249 KB
32/1953
Nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona  
31/1953
Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon)  
17 5. 5. 1953 27 - 30 PDF 436 KB
30/1953
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu  
29/1953
Nařízení o ředitelských fondech na železnicích  
28/1953
Nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních  
27/1953
Nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových  
16 30. 4. 1953 26 PDF 180 KB
26/1953
Zákon rozpočtový na rok 1953  
15 29. 4. 1953 25 PDF 86 KB
25/1953
Nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění  
14 29. 4. 1953 23 - 24 PDF 122 KB
24/1953
Nařízení o zřízení institutu tělesné výchovy a sportu v Praze  
23/1953
Nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin