Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1954Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
40 31. 12. 1954 65 PDF 127 KB
65/1954
Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války  
39 30. 12. 1954 61 - 64 PDF 482 KB
64/1954
Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům  
63/1954
Nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu  
62/1954
Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění  
61/1954
Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění  
38 30. 12. 1954 59 - 60 PDF 190 KB
60/1954
Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě a Seredu  
59/1954
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb  
37 23. 12. 1954 58 PDF 100 KB
58/1954
Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu  
36 16. 12. 1954 55 - 57 PDF 92 KB
57/1954
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních  
56/1954
Nariadenie ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti  
55/1954
Nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu  
35 11. 12. 1954 54 PDF 58 KB
54/1954
Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954  
34 1. 12. 1954 53 PDF 651 KB
53/1954
Zákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích  
33 30. 11. 1954 52 PDF 222 KB
52/1954
Zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství  
32 25. 11. 1954 51 PDF 127 KB
51/1954
Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků  
31 15. 11. 1954 49 - 50 PDF 46 KB
50/1954
Vyhláška o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953  
49/1954
Nariadenie ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další