Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1954Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
10 23. 4. 1954 18 PDF 185 KB
18/1954
Nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení  
9 31. 3. 1954 17 PDF 310 KB
17/1954
Nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu  
8 19. 3. 1954 16 PDF 145 KB
16/1954
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů  
7 18. 3. 1954 15 PDF 203 KB
15/1954
Rozpočtový zákon na rok 1954  
6 9. 3. 1954 12 - 14 PDF 2 MB
14/1954
Zákon o volbách do národních výborů  
13/1954
Zákon o národních výborech  
12/1954
Ústavní zákon o národních výborech  
5 5. 3. 1954 11 PDF 62 KB
11/1954
Nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci  
4 17. 2. 1954 7 - 10 PDF 168 KB
10/1954
Vyhláška o doplňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou not v Praze dne 16. června 1953  
9/1954
Nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků  
8/1954
Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic  
7/1954
Nařízení o oběhu zákonných peněz  
3 4. 2. 1954 4 - 6 PDF 92 KB
6/1954
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949  
5/1954
Vyhláška o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952  
4/1954
Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami  
2 2. 2. 1954 2 - 3 PDF 820 KB
3/1954
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954  
2/1954
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954  
1 6. 1. 1954 PDF 94 KB
1/1954
Nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další