Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1954Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
20 31. 7. 1954 32 PDF 93 KB
32/1954
Nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů  
19 7. 7. 1954 31 PDF 2 MB
31/1954
Nařízení, kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.  
18 10. 6. 1954 30 PDF 93 KB
30/1954
Nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory  
17 9. 6. 1954 29 PDF 109 KB
29/1954
Nařízení o archivnictví  
16 8. 6. 1954 28 PDF 451 KB
28/1954
Nařízení o působnosti v oboru plánování a tvorby cen  
15 2. 6. 1954 26 - 27 PDF 518 KB
27/1954
Zákon o volbách do Národního shromáždění  
26/1954
Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady  
14 21. 5. 1954 24 - 25 PDF 239 KB
25/1954
Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy  
24/1954
Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu  
13 17. 5. 1954 23 PDF 389 KB
23/1954
Nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů  
12 15. 5. 1954 22 PDF 412 KB
22/1954
Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů  
11 14. 5. 1954 19 - 21 PDF 230 KB
21/1954
Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti  
20/1954
Nařízení o organisaci státní báňské správy  
19/1954
Nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh