Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1954Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
30 10. 11. 1954 48 PDF 38 KB
48/1954
Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže  
29 26. 10. 1954 47 PDF 100 KB
47/1954
Nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví  
28 23. 10. 1954 44 - 46 PDF 317 KB
46/1954
Nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy  
45/1954
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži  
44/1954
Nařízení o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy  
27 22. 10. 1954 42 - 43 PDF 1 MB
43/1954
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků  
42/1954
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků  
26 14. 10. 1954 41 PDF 70 KB
41/1954
Nařízení o občanské kontrole provozoven  
25 6. 10. 1954 40 PDF 117 KB
40/1954
Nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev  
24 27. 9. 1954 38 - 39 PDF 157 KB
39/1954
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.  
38/1954
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah  
23 22. 9. 1954 37 PDF 1 MB
37/1954
Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád  
22 21. 8. 1954 34 - 36 PDF 135 KB
36/1954
Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na pamět 10. výročí Slovenského národního povstání  
35/1954
Nařízení o pamětních mincích  
34/1954
Nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině  
21 11. 8. 1954 33 PDF 102 KB
33/1954
Nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím