Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2020Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
198 27. 11. 2020 484 PDF 142 KB
484/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
197 23. 11. 2020 483 PDF 92 KB
483/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření  
196 27. 11. 2020 481-482 PDF 129 KB
482/2020
Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky  
481/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
195 27. 11. 2020 479-480 PDF 378 KB
480/2020
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem  
479/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném  
194 20. 11. 2020 471-478 PDF 148 KB
478/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
477/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
476/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
475/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
474/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
473/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
472/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření  
471/2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
193 23. 11. 2020 469-470 PDF 201 KB
470/2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose  
469/2020
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
192 23. 11. 2020 467-468 PDF 4 MB
468/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
467/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
191 27. 11. 2020 466 PDF 11 MB
466/2020
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021  
190 16. 11. 2020 462-465 PDF 125 KB
465/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
464/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
463/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
462/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
189 13. 11. 2020 460-461 PDF 118 KB
461/2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  
460/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů