Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1945Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
7 23. 6. 1945 12 PDF 339 KB
12/1945
Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa  
6 23. 6. 1945 11 PDF 126 KB
11/1945
Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého protektorátu Čechy a Morava  
5 5. 6. 1945 8 - 10 PDF 133 KB
10/1945
Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin  
9/1945
Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách  
8/1945
Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků  
4 23. 5. 1945 5 - 7 PDF 502 KB
7/1945
Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské  
6/1945
Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami  
5/1945
Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů  
3 9. 5. 1945 4 PDF 160 KB
4/1945
Vládní nařízení ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů  
2 30. 4. 1945 2 - 3 PDF 94 KB
3/1945
Dekret presidenta republiky ze dne 23. dubna 1945, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona  
2/1945
Vyhláška předsedy vlády ze dne 4. dubna 1945 o zrušení Státní rady  
1 4. 4. 1945 PDF 71 KB
1/1945
Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 | Další