Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1962Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
52 15. 10. 1962 97 PDF 677 KB
97/1962
Vyhláška ministerstva výstavby o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb  
51 5. 10. 1962 94 - 96 PDF 162 KB
96/1962
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
95/1962
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963  
94/1962
Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany  
50 1. 10. 1962 93 PDF 529 KB
93/1962
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy  
49 25. 9. 1962 92 PDF 374 KB
92/1962
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
48 21. 9. 1962 91 PDF 829 KB
91/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních  
47 12. 9. 1962 90 PDF 724 KB
90/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958  
46 5. 9. 1962 87 - 89 PDF 179 KB
89/1962
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
88/1962
Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn  
87/1962
Vládní nařízení o pedagogických institutech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
45 31. 8. 1962 86 PDF 431 KB
86/1962
Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
44 28. 8. 1962 85 PDF 320 KB
85/1962
Vládní vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
43 24. 8. 1962 84 PDF 318 KB
84/1962
Vládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče