Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1962Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
12 9. 3. 1962 23 - 25 PDF 2 MB
25/1962
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře  
24/1962
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti  
23/1962
Zákon o myslivosti  
11 8. 3. 1962 21 - 22 PDF 1 MB
22/1962
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
21/1962
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 2. 3. 1962 19 - 20 PDF 98 KB
20/1962
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
19/1962
Rozpočtový zákon na rok 1962  
9 1. 3. 1962 17 - 18 PDF 227 KB
18/1962
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962  
17/1962
Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 28. 2. 1962 16 PDF 700 KB
16/1962
Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků  
7 10. 2. 1962 13 - 15 PDF 125 KB
15/1962
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
14/1962
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky  
13/1962
Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu  
6 6. 2. 1962 11 - 12 PDF 370 KB
12/1962
Usnesení vlády, kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu  
11/1962
Vládní nařízení o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory  
5 31. 1. 1962 9 - 10 PDF 1 MB
10/1962
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů, kterou se provádí zákon o hospodaření s byty  
9/1962
Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty  
4 30. 1. 1962 7 - 8 PDF 2 MB
8/1962
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje společné uplatňování nároků na náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a rozhodování o nich (vyhláška o regresních náhradách)  
7/1962
Vyhláška Ústřední rady odborů, ministerstva zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání  
3 23. 1. 1962 4 - 6 PDF 333 KB
6/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)  
5/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou  
4/1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů