Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1962Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
42 23. 8. 1962 81 - 83 PDF 205 KB
83/1962
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech  
82/1962
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací  
81/1962
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
41 21. 8. 1962 77 - 80 PDF 614 KB
80/1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD  
79/1962
Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD  
78/1962
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic  
77/1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
40 3. 8. 1962 76 PDF 283 KB
76/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě  
39 1. 8. 1962 73 - 75 PDF 350 KB
75/1962
Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách  
74/1962
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963  
73/1962
Vyhláška ministerstva školství a kultury o inzerci v tisku  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 28. 7. 1962 71 - 72 PDF 246 KB
72/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen  
71/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánským královstvím  
37 26. 7. 1962 70 PDF 297 KB
70/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou  
Věcný rejstřík předpisů uveřejněných (registrovaných) ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky v prvním pololetí 1962  
36 18. 7. 1962 67 - 69 PDF 441 KB
69/1962
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek  
68/1962
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav  
67/1962
Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
35 17. 7. 1962 66 PDF 889 KB
66/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních  
34 14. 7. 1962 64 - 65 PDF 262 KB
65/1962
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona  
64/1962
Zákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce  
33 11. 7. 1962 62 - 63 PDF 126 KB
63/1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi  
62/1962
Zákon o propůjčování vyznamenání