Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1964Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
91 31. 12. 1964 209 - 211 PDF 1 MB
211/1964
Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek  
210/1964
Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně  
209/1964
Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
90 28. 12. 1964 208 PDF 1 MB
208/1964
Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích  
89 24. 12. 1964 206 - 207 PDF 1 MB
207/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních  
206/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou  
88 18. 12. 1964 204 - 205 PDF 2 MB
205/1964
Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy  
204/1964
Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy  
87 17. 12. 1964 202 - 203 PDF 160 KB
203/1964
Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví  
202/1964
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965  
86 13. 12. 1964 200 - 201 PDF 408 KB
201/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau  
200/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
85 12. 12. 1964 198 - 199 PDF 4 MB
199/1964
Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků  
198/1964
Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
84 11. 12. 1964 197 PDF 458 KB
197/1964
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
83 10. 12. 1964 194 - 196 PDF 194 KB
196/1964
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
195/1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků  
194/1964
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
82 25. 11. 1964 192 - 193 PDF 720 KB
193/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě  
192/1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další