Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1967Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
48 30. 12. 1967 131 - 135 PDF 690 KB
135/1967
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Svazu výrobních družstev č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev  
134/1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.  
133/1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu  
132/1967
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru  
131/1967
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
47 28. 12. 1967 128 - 130 PDF 2 MB
130/1967
Vládní nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod  
129/1967
Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy  
128/1967
Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
46 27. 12. 1967 123 - 127 PDF 608 KB
127/1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
126/1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
125/1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
124/1967
Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež  
123/1967
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
45 21. 12. 1967 119 - 122 PDF 445 KB
122/1967
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu  
121/1967
Vyhláška ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření  
120/1967
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě  
119/1967
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
44 14. 12. 1967 116 - 118 PDF 498 KB
118/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
117/1967
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.  
116/1967
Zákon o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
43 13. 12. 1967 112 - 115 PDF 2 MB
115/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahujících se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů  
114/1967
Zákon o volbách do národních výborů  
113/1967
Zákon o volbách do Národního shromáždění  
112/1967
Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
42 12. 12. 1967 110 - 111 PDF 483 KB
111/1967
Zákon o hlavním městě Praze  
110/1967
Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
41 11. 12. 1967 108 - 109 PDF 1 MB
109/1967
Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů  
108/1967
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
40 24. 11. 1967 106 - 107 PDF 245 KB
107/1967
Vládní nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu  
106/1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
39 14. 11. 1967 104 - 105 PDF 205 KB
105/1967
Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku  
104/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další