Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1967Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
18 17. 5. 1967 46 - 47 PDF 1 MB
47/1967
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o cenách  
46/1967
Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě  
17 7. 5. 1967 44 - 45 PDF 150 KB
45/1967
Zákon Slovenské národní rady o Protialkoholním sboru na Slovensku  
44/1967
Zákon Slovenské národní rady o organizaci a náplni činnosti výkonných orgánů Slovenské národní rady v oboru zemědělství a výživy  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 6. 5. 1967 42 - 43 PDF 188 KB
43/1967
Opatření předsedy Ústřední komise lidové kontroly, kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revisí hospodaření  
42/1967
Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 26. 4. 1967 38 - 41 PDF 409 KB
41/1967
Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)  
40/1967
Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa  
39/1967
Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa  
38/1967
Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 20. 4. 1967 36 - 37 PDF 699 KB
37/1967
Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících  
36/1967
Zákon o znalcích a tlumočnících  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 18. 4. 1967 34 - 35 PDF 344 KB
35/1967
Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší  
34/1967
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
12 17. 4. 1967 32 - 33 PDF 539 KB
33/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise  
32/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
11 10. 4. 1967 29 - 31 PDF 177 KB
31/1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československá televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů  
30/1967
Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953  
29/1967
Zákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 10. 4. 1967 27 - 28 PDF 518 KB
28/1967
Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností  
27/1967
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 1. 4. 1967 25 - 26 PDF 766 KB
26/1967
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích  
25/1967
Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl