Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1967Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
8 22. 3. 1967 21 - 24 PDF 2 MB
24/1967
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy  
23/1967
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb. o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů  
22/1967
Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací  
21/1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 2. 3. 1967 15 - 20 PDF 434 KB
20/1967
Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další místní národní výbor v kraji stavebním úřadem  
19/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou  
18/1967
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
17/1967
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím  
16/1967
Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev  
15/1967
Zákon Slovenské národní rady o změnách v organizaci a náplni úkolů některých výkonných orgánů Slovenské národní rady  
6 28. 2. 1967 13 - 14 PDF 195 KB
14/1967
Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.  
13/1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů  
5 28. 2. 1967 10 - 12 PDF 449 KB
12/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
11/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky  
10/1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě  
4 24. 2. 1967 8 - 9 PDF 519 KB
9/1967
Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací  
8/1967
Vyhláška ministerstva financí o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění  
3 15. 2. 1967 5 - 7 PDF 416 KB
7/1967
Vyhláška Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
6/1967
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění  
5/1967
Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřízení Pieninského národního parku  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
2 29. 1. 1967 2 - 4 PDF 1 MB
4/1967
Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře  
3/1967
Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv  
2/1967
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
1 18. 1. 1967 PDF 183 KB
1/1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další