Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2001Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
39 11. 9. 2001 90 PDF 2 MB
90/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropského zákoníku sociálního zabezpečení  
38 4. 9. 2001 85 - 89 PDF 557 KB
89/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein/Bavorská Železná Ruda  
88/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora  
87/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu o podpoře kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy Rakouské republiky k článkům 4, 5, 6, 8, 12 a 14 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží  
86/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží  
85/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/2001 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ ze dne 7. června 2001, kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu  
37 23. 8. 2001 83 - 84 PDF 493 KB
84/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a vědecké spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Irska na léta 2001 - 2003  
83/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie  
36 23. 8. 2001 82 PDF 1 MB
82/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách  
35 22. 8. 2001 81 PDF 412 KB
81/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3, týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce  
34 22. 8. 2001 80 PDF 832 KB
80/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků  
33 14. 8. 2001 78 - 79 PDF 96 KB
79/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení  
78/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci  
32 14. 8. 2001 76 - 77 PDF 312 KB
77/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci  
76/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin  
31 10. 8. 2001 73 - 75 PDF 2 MB
75/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací  
74/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o letecké dopravě  
73/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/2001 Rady přidružení EU - Česká republika z 8. 3. 2001 prodlužující o pět let období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Českou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že Česká republika je považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle článku 87(3)(a) Smlouvy zakládající Evropské společenství  
30 10. 8. 2001 72 PDF 1 MB
72/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky