Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2001Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
29 7. 8. 2001 71 PDF 922 KB
71/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách  
28 3. 8. 2001 69 - 70 PDF 567 KB
70/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických  
69/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností  
27 3. 8. 2001 67 - 68 PDF 943 KB
68/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
67/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku ochrany rostlin a karantény  
26 3. 8. 2001 63 - 66 PDF 849 KB
66/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou  
65/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou  
64/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě  
63/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a ulehčené průvozní železniční dopravě  
25 17. 7. 2001 62 PDF 520 KB
62/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic  
24 17. 7. 2001 61 PDF 8 MB
61/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“, kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu  
23 2. 7. 2001 57 - 60 PDF 1 MB
60/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení  
59/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO „Zjednodušení formalit ve zbožovém styku“ o změně dodatků II a III Úmluvy z 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku  
58/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům  
57/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen  
22 2. 7. 2001 56 PDF 2 MB
56/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)  
21 2. 7. 2001 54 - 55 PDF 666 KB
55/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení  
54/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí  
20 15. 6. 2001 48 - 53 PDF 939 KB
53/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícího se ochrany vojenských utajovaných skutečností  
52/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o propojení spojovacích systémů ozbrojených sil České republiky a Spolkové republiky Německo  
51/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo  
50/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů  
49/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče  
48/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče