Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1951Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
56 31. 12. 1951 127 - 130 PDF 241 KB
130/1951
Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách  
129/1951
Nařízení o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem  
128/1951
Nařízení o organisaci náboru pracovních sil  
127/1951
Nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady  
55 29. 12. 1951 124-126 PDF 135 KB
126/1951
Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku  
125/1951
Vyhláška, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí  
124/1951
Nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví  
54 29. 12. 1951 119 - 123 PDF 842 KB
123/1951
Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy  
122/1951
Nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy  
121/1951
Nařízení o změnách v referátech národních výborů  
120/1951
Nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů  
119/1951
Nařízení o tajemnících místních národních výborů  
53 28. 12. 1951 116 - 118 PDF 2 MB
118/1951
Nařízení o notářských poplatcích  
117/1951
Nařízení, kterým se provádí zákon o státním notářství  
116/1951
Zákon o státním notářství  
52 28. 12. 1951 114 - 115 PDF 712 KB
115/1951
Nařízení, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)  
114/1951
Zákon o advokacii  
51 27. 12. 1951 108 - 113 PDF 623 KB
113/1951
Nařízení o Státním meteorologickém ústavu  
112/1951
Nařízení o reorganisaci státní památkové péče  
111/1951
Nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky  
110/1951
Zákon o státních pracovních zálohách  
109/1951
Nařízení o organisaci statistické služby  
108/1951
Zákon o organisaci národohospodářské evidence  
50 27. 12. 1951 102 - 107 PDF 1 MB
107/1951
Nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků  
106/1951
Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků  
105/1951
Zákon o správních poplatcích  
104/1951
Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců  
103/1951
Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči  
102/1951
Zákon o přebudování národního pojištění  
49 26. 12. 1951 98 - 101 PDF 111 KB
101/1951
Vyhláška o stažení některých drobných mincí  
100/1951
Nařízení o rejstříku trestů  
99/1951
Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany  
98/1951
Nařízení o zrušení státních zastaváren  
48 22. 12. 1951 97 PDF 311 KB
97/1951
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
47 6. 12. 1951 92 - 96 PDF 396 KB
96/1951
Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950  
95/1951
Nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího  
94/1951
Nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování  
93/1951
Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech  
92/1951
Zákon o branné výchově  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další