Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1951Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
46 1. 12. 1951 89 - 91 PDF 59 KB
91/1951
Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany  
90/1951
Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví  
89/1951
Nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům  
45 15. 11. 1951 86 - 88 PDF 220 KB
88/1951
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950  
87/1951
Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951  
86/1951
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952  
44 2. 11. 1951 82 - 85 PDF 367 KB
85/1951
Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951  
84/1951
Nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku  
83/1951
Nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic  
82/1951
Nařízení o organisaci státních statků  
43 24. 10. 1951 80 - 81 PDF 96 KB
81/1951
Nařízení, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)  
80/1951
Nařízení o organisačních změnách na vysokých školách  
42 22. 10. 1951 78 - 79 PDF 84 KB
79/1951
Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků  
78/1951
Nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů  
41 10. 10. 1951 77 PDF 264 KB
77/1951
Nařízení o středních zdravotnických pracovnících  
40 28. 9. 1951 76 PDF 42 KB
76/1951
Nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují  
39 20. 9. 1951 75 PDF 50 KB
75/1951
Nariadenie ktorým sa zriaďujú nové povereníctva  
38 8. 9. 1951 73 - 74 PDF 111 KB
74/1951
Nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva  
73/1951
Nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly  
37 1. 9. 1951 72 PDF 44 KB
72/1951
Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových padesátníků