Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1961Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
42 30. 8. 1961 88 - 89 PDF 188 KB
89/1961
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotní péči o tělesnou výchovu  
88/1961
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
41 23. 8. 1961 85 - 87 PDF 171 KB
87/1961
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády  
86/1961
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa  
85/1961
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
40 19. 8. 1961 84 PDF 283 KB
84/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách  
39 15. 8. 1961 83 PDF 2 MB
83/1961
Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
Dopis vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů k zajištění úkolů zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
38 10. 8. 1961 82 PDF 1 MB
82/1961
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.  
37 8. 8. 1961 79 - 81 PDF 431 KB
81/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou  
80/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29 Sb.)  
79/1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím  
36 4. 8. 1961 78 PDF 385 KB
78/1961
Vyhláška ministra financí o změně úpravy finančního hospodaření některých hospodářských organizací  
35 1. 8. 1961 77 PDF 231 KB
77/1961
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře  
34 31. 7. 1961 76 PDF 628 KB
76/1961
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona  
33 28. 7. 1961 74 - 75 PDF 517 KB
75/1961
Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky  
74/1961
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu